Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được bảo đảm tư cách pháp nhân là Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phát Minh Vượng. Mã số Doanh nghiệp của chúng tôi là 3600 984 872. Khi bạn tương tác với website của này chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn được đặc quyền thừa hưởng chính sách bảo mật này. Và đồng thời bạn cũng đương nhiên tuân thủ đầy đủ chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của chúng tôi được xây dựng dựa trên các quy định hiện hành của Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nội dung chính sách bảo mật này có thể được thay đổi khi các văn bản quy định của Pháp luật liên quan có sự sửa đổi. Chính sách bảo mật này bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây:

  1. Website của chúng tôi coi trong quyền riêng tư của người truy cập. Mọi thông tin cá nhân hay tổ chức của quý vị sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không cung cấp cho bên thứ 3. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra. Với mục đích phòng ngừa các hành động liên quan đến, dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp. Bao gồm gian lận, đe dọa đến an toàn công cộng hoặc cá nhân.
  2. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi qua tương tác trên website. Chúng tôi hiểu rằng bạn đang quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Vì thế chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email, số điện thoại của bạn để trao đổi trực tiếp với bạn. Mục đích là để đàm phán giữa hai bên.
  3. Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được điều chỉnh. Xin vui lòng xem lại trang này để nhận biết bất kỳ thay đổi nào.